TinyHouse

Simply put, it is a social movement where people are choosing to downsize the space they live in. The typical American home is around 2,600 square feet, whereas the typical small or tiny house is between 100 and 400 square feet. Tiny houses come in all shapes, sizes, and forms, but they enable simpler living… Continue reading TinyHouse

Published
Categorized as Swedish

Program

Globala Trender Globala trender ökar risker  i ekonomin, den nationella säkerheten, epidemier och Peak Oil. Naturkatastrofer har ökat under de senaste tio åren, i Europa och på andra kontinenter. Tidigare relativ politisk stabilitet har ersatts av oro i många regioner. Trenden mot ökat beroende över gränserna har ökat de politiska problemfrågorna i Europa. Den ökade… Continue reading Program

Published
Categorized as Swedish

Nyheter

STRATEGISK UTVECKLING ISSS levererar ett omfattande utbud av strategiska lösningar. Vi samarbetar med nyckelpersoner för att skapa medvetenhet och förståelse samt effektiv riskhantering och för att skapa en robust och flexibel plattform. Våra workshops bidrar till möjligheten att kunna se riskerna i flerdimensionellt perspektiv. Våra team bidrar till innovativa lösningar för strategiska, finansiella och operativa… Continue reading Nyheter

Published
Categorized as Swedish

Om Oss

Baserad i Östervåla och Sala, ISSS Resilience Centre grundades 2010 av personer som åtagit sig att arbeta för en fredlig, trygg och säker miljö. Styrelseledamöterna har betydande erfarenheter inom riskhantering och krisberedskap från sina olika bakgrunder , inklusive – men inte begränsat till – säkerhetsriskhantering, brottsbekämpning, underrättelsetjänst, militär och myndigheter. ISSS stödjer organisationer genom forskning… Continue reading Om Oss

Published
Categorized as Swedish

Bransle

De senaste åren och månaderna har man kunnat se ökad uppmärksamhet på frågan om energisäkerhet. Det finns ett antal problem och farhågor (dock ej begränsade till) som t.ex. • Uttömning/förbrukning på olja och andra fossila bränslen • Beroendet av importerad energi • Geopolitik – global terrorism, instabila diktaturer, instabilitet av regionala energileverantörer • Energikrav i… Continue reading Bransle

Published
Categorized as Swedish

Komms

I händelser av strömavbrott, nedsmältning av kärnbränsle, extrema solstormar och CME: s, eller terrordåd – kan kommunikationssystem och back-upsystem potentiellt stå inför stora utmaningar för att upprätthålla integriteten i kommunikationen för räddningstjänsten. Dessa utmaningar kan uppstå som konsekvens med omedelbar verkan men har potentialen att vara under en längre tid (timmar, veckor). I händelse av… Continue reading Komms

Published
Categorized as Swedish

Natverk

Individer påverkar samhället och kan göra en stor skillnad i samhället, men långt ifrån alla har beredskap inför eventuella kriser och/eller katastrofer. Forskning om personlig beredskap visar att individer som tror sig vara förberedda inför nödsituationer, kriser eller katastrofer ofta inte är så förberedda som de tror sig vara. Dessutom ser många inte något behov… Continue reading Natverk

Published
Categorized as Swedish

Vind Energi

Vindkraft Genom historien har samhällen utnyttjat vindkraft. Nu idag, driven av behovet att minska växthusgasutsläpp och säkra inhemskt energiförsörjning, är vindkraften världens snabbast växande typ av förnybar energi. Vindkraft ger redan ett betydande bidrag i många europeiska länder. Storbritannien genererade en effekt på 15.5TWh under år 2011 – vilket motsvarar den årliga efterfrågan på 4,7… Continue reading Vind Energi

Published
Categorized as Swedish

Skolor Fas 1

ISSS genomförde ett ett års pilotprojekt för “Säkerhets- och trygghetsbedömning ” i Uppsala län, år 2012 , med slutriskbedömningsrapport som levererades och presenterades för skola och kommun i november 2012 . Syftet med pilotprojektet var att identifiera risker och hot mot barn under skolvistelsen samt presentera lösningar för att minska eller begränsa risker och hot.… Continue reading Skolor Fas 1

Published
Categorized as Swedish