About Us

Based in Stockholm, Sweden the ISSS (Institute of Swedish Safety & Security), was founded in 2010 by individuals committed to working towards a peaceful, safe and secure environment. The board members have significant risk management and crisis preparedness experience from their diverse backgrounds including, but not limited to, security risk management, law enforcement, intelligence, military and… Continue reading About Us

Published
Categorized as English

Natverk

Individer påverkar samhället och kan göra en stor skillnad i samhället, men långt ifrån alla har beredskap inför eventuella kriser och/eller katastrofer. Forskning om personlig beredskap visar att individer som tror sig vara förberedda inför nödsituationer, kriser eller katastrofer ofta inte är så förberedda som de tror sig vara. Dessutom ser många inte något behov… Continue reading Natverk

Published
Categorized as Swedish

Program

Global Trends Global trends are increasing risks in economy, national security, epidemics and peak oil. Natural disasters have increased over the last ten years, in Europe and on other continents. Earlier relative political stability has been replaced by unrest in many regions. The trend towards increased dependence across borders has increased the political issues in… Continue reading Program

Published
Categorized as English

School-Phase-1

The ISSS completed a one year pilot project for a ‘Safety & Security Risk Assessment’ in Uppsala län, in 2012, with the Final Risk Assessment Report being delivered and presented to the school and municipality in November 2012. This pilot case project aimed to identify risks and threats to children, whilst in the care of… Continue reading School-Phase-1

Published
Categorized as English

Schools

Global trends have shown an increase in risks to school children world-wide. Sweden is no exception and faces many of the potential issues facing children in other EU countries and the trend ‘waves’ ripple steadily gaining momentum. LOCAL SAFETY & SECURITY IN SCHOOLS School Centric – Phase II Phase I Completed: The Safety & Security Risk… Continue reading Schools

School-Phase-3 Pilot Project

BACKGROUND ISSS, the Institute of Swedish Safety & Security, was established in 2010. ISSS strives to stimulate awareness and deliver innovative, best practise, projects in the area of risk management and crisis preparedness, helping to ensure the safety, security and well-being of people in Sweden in everyday life and during times of emergency, crisis or… Continue reading School-Phase-3 Pilot Project

Published
Categorized as English

Vind Energi

Vindkraft Genom historien har samhällen utnyttjat vindkraft. Nu idag, driven av behovet att minska växthusgasutsläpp och säkra inhemskt energiförsörjning, är vindkraften världens snabbast växande typ av förnybar energi. Vindkraft ger redan ett betydande bidrag i många europeiska länder. Storbritannien genererade en effekt på 15.5TWh under år 2011 – vilket motsvarar den årliga efterfrågan på 4,7… Continue reading Vind Energi

Published
Categorized as Swedish

Skolor Fas 1

ISSS genomförde ett ett års pilotprojekt för “Säkerhets- och trygghetsbedömning ” i Uppsala län, år 2012 , med slutriskbedömningsrapport som levererades och presenterades för skola och kommun i november 2012 . Syftet med pilotprojektet var att identifiera risker och hot mot barn under skolvistelsen samt presentera lösningar för att minska eller begränsa risker och hot.… Continue reading Skolor Fas 1

Published
Categorized as Swedish