Komms

I händelser av strömavbrott, nedsmältning av kärnbränsle, extrema solstormar och CME: s, eller terrordåd – kan kommunikationssystem och back-upsystem potentiellt stå inför stora utmaningar för att upprätthålla integriteten i kommunikationen för räddningstjänsten. Dessa utmaningar kan uppstå som konsekvens med omedelbar verkan men har potentialen att vara under en längre tid (timmar, veckor). I händelse av ett potentiellt utbredd och långvarigt strömavbrott, kan kommunikationen bli förhindrad för sändningar, PMR, PAMR, trunk/digital, satellit och cellulära tal- och dataöverföringar.

En lösning för larmkommunikation bör:

  –          Vara systemmässigt enkel att använda samt användarvänlig så att människor lätt kommer ihåg hur man använder den under/vid en nödsituation – Fungerar under ett längre strömavbrott (en som är längre än några timmar, varefter cellbaserad mobiltelefoni, trunk och TDMA-system kanske inte fungerar) – Vara användbar i alla typer av terräng, geografi, väder, inomhus och utomhus, eftersom du inte kan förutsäga var du befinner dig eller vart måste gå i en nödsituation – Ha robust, bärbar och variabel frekvens, sändningsläge och effektfunktionalitet – Fungerar som en oberoende lösning som kan ansluta med alla andra lokala och regionala tjänster behövda

– Ej Internet-baserad, som kan vara otillgänglig under en kris

ISSS LÖSNING 

Det finns inte en enhetlig kommunikationslösning för krishanteringsteam och tjänster. ISSS, utnyttjar sin över 30 års erfarenhet av radio- och antenndesign i militära, kommersiella och civila marknader för att skapa en optimerad sekundär kommunikationslösning för kommuner.

SEX-PUNKT PROCESSEN – Fastställaning av kommunens kapacitet, frekvenser, lägen, täckning (intervall) och kommunikationspartner – Fastställning av radio- och antennhårdvara, utbildning, drifts- och underhålls alternativ och krav – Tillhandahållning av “on-air” tester av lösningens förmåga – Integrering av elektroniskt robusta radiosändare och -mottagare i mekaniskt robusta lösningar – Leverering av en robust enhetlig och motståndskraftig lösning med inbyggd redundans (resilient system som eliminerar MPU och klockteknik) med fullständig utbildning, dokumentation, garanti och underhållsalternativ.

– Forma kommunikationspartnerskap för att skapa ytterligare resurs och kapacitet på efterfrågan