Natverk

Individer påverkar samhället och kan göra en stor skillnad i samhället, men långt ifrån alla har beredskap inför eventuella kriser och/eller katastrofer. Forskning om personlig beredskap visar att individer som tror sig vara förberedda inför nödsituationer, kriser eller katastrofer ofta inte är så förberedda som de tror sig vara. Dessutom ser många inte något behov alls av att ha beredskap för kriser eller katastrofer och har liten eller ingen avsikt alls att göra något åt detta.
ISSS Program 2014 – 2020 bidrar till ökad medvetenhet inom samhällen, enskilda och lokala nätverk och uppmuntrar till deltagande i insatser för katastrofberedskap.  ISSS påverkar till positiv förändring beträffande krisberedskap i samhällen.

Sveriges nationella krishanterare, brandmän, polisen, ambulanspersonal och annan räddningspersonal gör ett otroligt jobb med att hålla oss säkra, men de kan inte göra det ensam. Vi måste alla ta vårt personliga ansvar att vara förberedd – i att göra så, bidrar vi till säkerheten och tryggheten i vårt samhälle. ISSS vill uppmuntra dig, och alla organisationer att se över de potentiella riskerna som kan påverka det dagliga livet. Vi hjälper till med ökat kunskap och medvetenhet genom media och de organisationer som är ansvariga för att garantera trygghet och säkerhet på lokal, regional och nationell nivå .

ISSS kommer att vara värd för Webinars, konferenser och seminarier under 2016 , speciellt för invånare i lokala samhällen, som är intresserade av krisberedskap, och välkomnar ditt deltagande.