Nyheter

STRATEGISK UTVECKLING

ISSS levererar ett omfattande utbud av strategiska lösningar. Vi samarbetar med nyckelpersoner för att skapa medvetenhet och förståelse samt effektiv riskhantering och för att skapa en robust och flexibel plattform. Våra workshops bidrar till möjligheten att kunna se riskerna i flerdimensionellt perspektiv. Våra team bidrar till innovativa lösningar för strategiska, finansiella och operativa risker genom hållbara resurser. ISSS ´connect the dots’. Vi anser att det är nödvändigt för organisationer och företag att med tydlighet se riskerna för att kunna bemöta och uppfylla sitt/sina ansvar för samhället/personal/individer.

TEST FÖR RESILIENS

ISSS erbjuder resiliens- och hållbarhetstest ” för att säkerställa en beredskap för potentiella utmaningar. Skrivbordsövningar och simuleringsövningar redogör och presenterar scenariobaserade händelser som sedan utvärderas och granskas av din personal. Efterföljande workshops ger möjlighet och tillfälle att utveckla och stärka kapaciteten och ‘know-how’ inom organisationen.

Vårt team har framgångsrikt levererat strategiska lösningar till FN, myndigheter, finanssektorn, samhällsservice, företag och icke-statliga organisationer över flera kontinenter.

’ISSS skapar trygghet i osäkra tider’