Om Oss

Baserad i Östervåla och Sala, ISSS Resilience Centre grundades 2010 av personer som åtagit sig att arbeta för en fredlig, trygg och säker miljö. Styrelseledamöterna har betydande erfarenheter inom riskhantering och krisberedskap från sina olika bakgrunder , inklusive – men inte begränsat till – säkerhetsriskhantering, brottsbekämpning, underrättelsetjänst, militär och myndigheter.

ISSS stödjer organisationer genom forskning och som rådgivare inom riskhantering och krisberedskap för att stimulera till hållbar livsmiljö, resiliens och välfärdens säkerställning i samhället. Uppdraget syftar till att uppmärksamma och leda till utveckling av förbättrade processer för att säkerställa integriteten för kritiska tillgångar. ISSS mål är att säkerställa beredskap i händelser av naturkriser, kriser orsakade av mänskligheten, katastrofer eller terrordåd genom riskanalys och riskminimering. I en utveckling mot hållbarhet, genom beredskap, ISSS strävar efter att minska spridningseffekter från globala händelser och därmed hjälpa samhällen blir tryggare och säkrare i framtiden.

ISSS kan ge en primär källa för korrekt och objektiv information om internationella strategiska frågor för diplomater, utrikespolitiska analytiker, internationella affärer, ekonomer, journalister, akademiker och den bildade allmänheten. Institutet är oberoende och politiskt opartisk. ISSS betonar grundlig forskning med innovativ framåtblickande inriktning och lägger särskild tonvikt på att nya perspektiv tillförs strategiska diskussioner.

ISSS styrelse, dess anställda och medlemmar kommer från många olika länder . Arbetet är baserad på en förståelse av globala, politiska, ekonomiska och sociala frågor som kan skapa instabilitet samt faktorer som kan leda till internationellt samarbete genom gränsöverskridande strategier .

“ISSS delivering innovative risk management – Creating peace of mind in un-certain times”