Program

Globala Trender

Globala trender ökar risker  i ekonomin, den nationella säkerheten, epidemier och Peak Oil. Naturkatastrofer har ökat under de senaste tio åren, i Europa och på andra kontinenter. Tidigare relativ politisk stabilitet har ersatts av oro i många regioner. Trenden mot ökat beroende över gränserna har ökat de politiska problemfrågorna i Europa.

Den ökade mediebevakningen om de globala incidenterna och händelserna leder till en ökad risk för stabiliteten i enskilda länder samtidigt som den underlättar och möjliggör närmare samarbete och ömsesidigt beroende mellan angränsande länder.

Locala Effekter

Den lokala dominoeffekten av negativ global utveckling kan vara betydande om riskerna är oidentifierade och mildrande åtgärder ej vidtagits tidigare. ISSS Program 2014 – 2020 ökar den lokala motståndskraften inom:

• Integration av migranter och flyktingar

Lokal Bränslesäkerhet och Energisäkerhet (ink. Energiplan och strategi 2030)

• Säkerhet och trygghet inom det lokala samhället
• Integritet av avgörande infrastruktur och tjänster
• Lokalekonomi

ISSS fokuserar aktivt på att kontinuerligt öka kunskapen av lokal beredskap genom att:

• Utveckla metoder, praktisk tillvägagångssätt och verktyg

• Utbyte och spridning av information, erfarenheter och metoder mellan medlemsstaterna och mellan de organisationer som ansvarar för hantering av avgörande infrastruktur och leveranser av viktiga tjänster
• Utveckla och förbättra kunskaper om potentiella risker och lindring inom den privata sektorn
• Öka möjligheten att utbyta bästa praxis
• Utveckla en kultur av ökat förtroende och samarbete.

Det övergripande målet är att stärka kapaciteten och förmågan i samhällen och i kommuner genom skapande och identifiering av mål, som “vägpunkter”, i strävan att uppfylla lokala, regionala och nationella EU-mål.

Vidare delar programmet med sig ny kunskap om ökad förståelse för förstärkt krishanteringen och allmän beredskapsplanering i samhällen och i kommuner. Det gagnar till ökad säkerhet, trygghet och välfärd i en snabbt föränderlig värld.