Vind Energi

Vindkraft

Genom historien har samhällen utnyttjat vindkraft. Nu idag, driven av behovet att minska växthusgasutsläpp och säkra inhemskt energiförsörjning, är vindkraften världens snabbast växande typ av förnybar energi.

Vindkraft ger redan ett betydande bidrag i många europeiska länder. Storbritannien genererade en effekt på 15.5TWh under år 2011 – vilket motsvarar den årliga efterfrågan på 4,7 miljoner hushållsel.

Hushåll, bondgårdar och landsbygdsområden Vindkraftverk kan ge ett betydande bidrag till energilösningen som en del i en integrerad lösning. Kombinationer av biomassa -, vindkraft – och solenergi baserade energilösningar, särskilt i svenskt klimat, möjliggör flexibla förnybara och hållbara energilösningar.

Små vindkraftverk, från 200W till 2kW har bladdiametrar från 1,2 m och över. Med enkel installation, energilagring via Deep-Cycle batterier ökar ytterligare kapacitet för hushållen att minska beroendet av elnätet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk är traditionellt ligger på land, och i allt större installerade till havs. Vindkraftsanläggningar varierar allt från stora kommersiella vindkraftparker till mindre tillbyggnader, perfekt för att generera ström för hushållen, gårdar och det lokala samhället.

Energi för samhällen

Ett enda 2,5 MW vindkraftverk kan generera tillräckligt med el för att tillgodose årsbehovet hos över 1 400 hushåll, försörja el för 230 miljoner koppar te, eller köra den genomsnittliga datorn i över 2000 år.